Trwa ładowanie

Ochrona danych osobowych

Polski English Русский Yкраїнська Deutsch

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Handlu Zagranicznego INCORSA Sp. z o.o. 
(THZ INCORSA Sp. z o.o.), ul. Marconich 3, 02-954 Warszawa

2) kontakt z Administratorem Danych - incorsa@incorsa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

•             Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

•             Biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Licencję na ten produkt posiada: THZ INCORSA SP. Z O.O.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności